*-*............*--*

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บี่

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลสอบธรรมศึกษา

ผลสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก  ปี 2554

ชั้นตรี

ชั้นโท

 ชั้นเอก

เพื่อความแน่ใจ ให้นักเรียนไปตรวจรายชื่อดูจาก http://www.gongtham.net/ เพื่อความแน่ใจอีกครั้ง หากพบรายชื่อของนักเรียนไม่ตรงกัน ให้นักเรียนแจ้งรายชื่อที่ พระอาจารย์  ห้องพระพุทธศาสนา ม.ต้น

วิธีการเข้าตรวจรายชื่อธรรมศึกษาจากแม่กองธรรมสนามหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น